Prijavi se

Ultrafiltracija


Ultrafiltracija za prečišćavanje vode za piće se vrši ultrafiltracionim (UF) membranama koje imaju pore od oko 0,01 micro m. Ultrafiltraciona membrana će propustiti sve rastvorene soli u vodi, a zadržaće postojeće mikroorganizme (bakterije, viruse).

Takođe, uređaj na principu ultrafiltracije može da ukloni i do 100% čestica mikroplastike i obezbeđuje mikrobiološki ispravnu vodu.


Loading